måndag 17 oktober 2011

Landsmötet avslutat!

I går kom jag hem efter att ha varit i Karlstad hela helgen och besökt Folkpartiets landsmöte. vart annat år har partiet landsmöte vilket innebär att man diskuterar partiets politik och fattar beslut om hur man ska jobba framöver. Varje länsförbund har fått utse sina ombud som är de som får delta i besluten.
Själv var jag inte ombud men var där för att följa debatten.
Det var flera olika beslut som var intressanta men för mig var föräldrapolitiken extra intressant. Anledningen är att det är dessa frågor som jag jobbar med i riksdagen och Socialförsäkringsutskottet. Det fanns ett förslag på att man skulle införa en ytterliggare pappamånad om inte papporna fortsatte att öka sitt uttag av föräldraförsäkringen. I dag är de två sk pappamånaderna väl inarbetade och förankrade så jag accepterar att de finns men jag är helt emot att införa flera. Det går helt emot min inställning att föräldrarna själva ska få välja vad som passar deras familj bäst. Även motion om att kvotera föräldraförsäkringen föll - skönt!
Att tillåta Gårdsförsäljning av viner på de gårdar som tillverkar dessa var också en intressant diskussion. Om vi hade kunnat behålla Systembolaget och ändå tillåta denna försäljning så hade jag sagt ett rungande ja till detta. Men som reglerna ser ut så är det inte möjligt i dagsläget. Jag är väl medveten om att detta är ett stort bekymmer för de företagare som jobbar inom branschen Men det finns många intressanta förslag på hur man istället kan förbättra deras försäljningsmöjligheter. Beslutet blev att vi i dagsläge inte kan tillåta detta då Systembolagets monopol då inte kan vara kvar och det känns som ett riktigt beslut.
Nackdelen med dessa långa arbetshelger är att jag inte får tillfälle att träffa övriga familjen. Eftersom vi bara syns på helgerna så är dessa jobbarhelger tuffa på det privata planet - tur att man har en förstående familj!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar