lördag 5 september 2015

Vad kan du göra?

Jag tror inte att någon av oss är oberörda av rapporteringen kring alla människor som är på flykt. Denna vecka känns det som om det har blivit ett annat debattklimat kring detta och det välkomnar jag. Många av oss reflekterar över hur bra vi har det ( ja, jag vet att många även i Sverige har det kämpigt men jämfört med de som flytt så har vi det väldigt bra) och hur tacksamma vi är för att vi lever i ett land utan krig och förföljelse. Många vill göra en insats men vet inte hur. Själv är jag tillförordnad vårdnadshavare  för ett ensamkommande flyktingbarn. Alla barn ( under 18 år) som kommer själva har rätt till en god man som hjälper dem genom asylprocessen. När de får uppehållstillstånd så ska de ha en tillförordnad vårdnadshavare som tillgodoser deras behov. Oftast så bor de på ett boende för ensamkommande där de får den dagliga omvårdnaden men god mannen/vårdnadshavaren är med i alla beslut som gäller barnet.
Detta är ett uppdrag som imellanåt är tufft men samtidigt så ger det så oerhört mycket tillbaka. Jag har under denna tid fått en helt annan insyn i hur tillvaron kan vara i dessa länder som de kommer ifrån och jag har fått mängder av kunskap. Om du vill göra något konkret så tycker jag absolut att du ska kontakta överförmyndaren i din kommun och tala om att du är beredd att göra en liten insats. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
I morgon åker jag till Turkiet tillsammans med Socialförsäkringsutskottet ( migrationsfrågorna ligger  i vårt utskott) för att titta på flyktingarnas situation där.

söndag 26 april 2015

"Lagamatgaranti"

Under tre dagar har Folkpartister från hela landet varit samlade i Västerås för riksmöte, vi har haft seminarie, workshops och bara umgåtts. Då vi ofta är väldigt ensamma i våra kommuner/regioner så är det välbehövligt att få träffa andra och dela erfarenheter.
Igår höll Jan Björklund sitt tal och fokuserade mycket på de sociala frågorna, "det glömda Sverige" som vi ibland benämner det. Många med mig har sagt att vi måste återta ledartröjan i dessa frågor. Jag tror att inriktningen på gårdagens tal är början till detta. Förslaget om "lagamatgaranti" har mottagits på olika sätt. Tanken är att alla inom äldreomsorgen ska få välja vilken mat de vill ha serverad och inte bara stå med mössan i hand och tacka för uppmicrad mat i plastlådor. En del kritiska röster har höjts och sagt att det inte skulle fungera......varför inte? När jag var nyutbildad undersköterska och jobbade i hemtjänsten så lagade vi alltid mat till de som ville ha det. Om det fungerade då så fungerar det även idag. Självklart så kommer det att kosta en slant och det kommer att ta mer tid än att micra en matlåda men det är genomförbart! Måltiden är så mycket mer än föda, det är upplevelser, gemenskap och livsnödvändigt, och särskilt för en äldre person.
Nu ska jag snart sätta mig i bilen och åka hem till familjen. Denna helgen har min 11-årige Axel lagat mat hemma och är stolt som en tupp över att han fixat detta. Om en 11-åring kan laga mat så kan hemtjänstpersonalen det!

söndag 19 april 2015

Årsmöte X2

De senaste veckorna har det varit "årsmötestider", jag har varit på ett 15-tal men igår var jag på de två sista för detta året. Jag började med att årsmötestala och vara ordförande för DHRs årsmöte i Jönköpings län. Det var en trevligt årsmöte som var mycket enkelt att leda. Jag fick också möjlighet att tala om Folkpartiets funktionshinderpolitiken och mycket av det sammanföll med deras tankar kring detta.
Sedan åkte jag vidare till Habo där Folkpartiets länsförbund hade sitt årsmöte i Habo. Kommunföreningarna i Habo hade organiserat ett väldigt välplanerat årsmöte. Det var lite krångligare för ordförande, Anders Rickman, att hålla i klubban här men han klarade det med bravur. Jag fick förtroendet att bli ordförande för länsförbundet det kommande året och ska tillsammans med de andra i styrelsen jobba för ett liberalare Jönköpings län. Jag brukar säga att leda Liberaler är som att valla katter, i stort sett omöjligt. Vi har ofta samma mål men väldigt olika vägar hur vi ska nå dit. Men jag hoppas att vi tillsammans ska få detta att fungera och kunna se resultat 2018.

fredag 17 april 2015

Denna veckan har jag för första gången under mina sex år i riksdagen haft en PRAO-elev. Det har varit min 15-åriga syster ( det är väl bäst att tillägga att det är min halvsyster på pappas sida så behöver du inte lägga energi på att få ihop ekvationen). Det är nyttigt att ha med sig någon utomstående som ser på mitt uppdrag från en helt annan synvinkel. Jag var orolig för att hon skulle tycka det var långtråkigt då hon inte kan göra så mycket konkreta saker utan mest får vara med och lyssna. Men hon säger själv att det var intressant att få se hur vi jobbar och det som överraskade henne mest var att vi var "vanliga människor med humor" och inte "tråkiga politiker".
Eftersom jag sitter en hel del framför datorn och går på mycket möten som inte någon utomstående får vara med på så kontaktade jag riksdagens utbildningsavdelning för att få till olika studiebesök. Hon fick möjlighet att besöka riksdagsbiblioteket, få inblick i hur kammarkansliet arbetar och följa med internposten i deras arbete. Trots detta så hävdar hon att det mest intressanta bar att följa mitt arbete och det ser jag som något positivt.
Idag så ska vi besöka Svensk handel, ha lunchmöte med dem och göra ett studiebesök hos ett av deras medlemsföretag. Efter det tror jag hon kommer att vara ganska trött och i behov av att smälta alla intryck och vila ut sig inför nästa vecka.
Min vecka är inte slut ännu. I morgon ska jag medverka på DHRs årsmöte i länet innan jag fortsätter till Folkpartiets årsmöte. Jag hoppas att vi kommer att ha ett bra och konstruktivt årsmöte som lägger grunden för det fortsatta liberala arbetet i länet.

lördag 31 januari 2015

PUT, TUT och RUT!

Folkpartiet gjorde ett av sina sämsta val någonsin i höstas. Efter valet tillsatte vi en valanalysgrupp som skulle titta på orsakerna till detta. En av orsakerna var att vi inte hade svarar på väljarnas frågeställningar gällande integrationen. Då tillsattes en arbetsgrupp inom partiet ( där bla jag har ingått) som skulle komma med olika förslag till förbättringar inom detta område.
Vår grund var att Sverige skulle fortsätta att vara ett öppet land och välkomna personer som är i behov av skydd. Men vi måste också våga diskutera de utmaningar som vi står inför.
En betydande del av anhöriginvandringen är sk nyetablerade förhållande. De  hade ingen relation i sitt hemland utan har blivit tillsammans efter flykten. I dessa fall anser vi att det är rimligt att kräva att de kan försörja sig själva och sin partner innan den för komma hit. Detta handlar inte om etablerade förhållande eller barnfamiljer.
Något annat som vi tittat på är permanenta uppehållstillstånd (PUT) alternativt  tillfälliga uppehållstillstånd (TUT). Denna fråga är inte enkel men vi måste våga lyfta den. Tidigare hade vi TUT i Sverige men nu är PUT det som gäller. Vår tanke är att alla som är i behov ska få skydd här men att man får ettTUT i tre år. Om konflikten kvarstår efter tre år omvandlas det till ett PUT likaså om man får ett stadigvarande arbete.
Vi anser att arbete med en lägre ingångslön är ett sött att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför anser vi att det är viktigt att RUT-avdraget får vara kvar då vi vet att det gett många invandrare ( och då främst kvinnor) sitt första arbete i Sverige.

När vi tagit fram dessa förslag så har de förankrats i riksdagsgruppen, på en konferens med representanter för alla länsförbund och på partistyrelsen.
När man hävdar att detta är något som hastats fram och inte förankrats inom partiet så blir jag beklämd. Jag har varit med i hela processen och vet att det inte är sant. Man får gärna ha synpunkter på våra förslag men man får hålla sig till sanningen när det gäller den interna processen.

torsdag 22 januari 2015

Schack

Nu sitter jag på tåget på väg hem från årets andra riksdagsvecka. Efter en fruktansvärd intensiv höst så känns det nu som om vi äntligen kan komma igång och jobba på riktigt. Idag har vi fått planeringen för vårens utskottsarbete och det finns en hel del att bita i. Men Socialförsäkringsutskottet börjar terminens arbete med en utskottsresa till Luleå nu på söndag. vi kommer bla att besöka migrationsdomstolen, Sunderby folkhögskola och flera intressanta projekt inom både integration- och socialförsäkringsområdet. Förutom att få med sig en massa kunskap så är det också ett ypperligt sätt att få lära känna varandra i utskottet.
I helgen så körde jag Axel till handbollsträning, han jämförde då ett handbollslag med schackpjäser, det finns olika uppgifter, man jobbar på olika sätt men alla positioner/pjäser behövs för att göra ett bra spel. Efter en hel del diskussioner så kom vi fram till att det fungerar så i hela samhället oavsett vilka konstellationer vi tillhör. Alla behövs i laget även om vi har olika roller.

fredag 16 januari 2015

Feltolkad

Idag på morgonen så blev jag intervjuad av radio Jönköping kring vårt dåliga valresultat. Jag fick frågan om Jan Björklund som partiledare,och då uttryckt mig väldigt klumpigt. Jag pratade kring folkpartiet framtid och uttryckte då att jag skulle förstå om Jan Björklund inte skulle orka fortsätta fram till nästa val då jag vet att det är ett tufft uppdrag att vara partiledare. Detta tolkades som om jag ville att han skulle avgå vilket inte är fallet. Om han däremot själv väljer att avgå så har jag förståelse för detta då han har ett av de tuffaste uppdrag som finns.
Jag har fullt förtroende för Jan Björklund och hoppas att han orkar hänga i.