onsdag 6 juli 2011

Föräldraansvar!

Halva veckan på Gotland har gått o på fredag är det dags att åka hem igen. Jag har varit på ett flertal intressanta möten och seminarium. Igår satt jag i panelen där vi diskuterade en rapport som heter "lärares och skolledares inställning till tobak" som lärare mot tobak sammanställt. Tidigare har man ofta belyst elevernas inställning men man har inte undersökt lärarnas inställning i frågan. Något som var intressant att notera var att betydligt färre lärare, jämfört med övriga befolkningen, nyttjade tobak. Vi kom in på frågan; vem är ansvarig för att informera eleverna om tobakens skadeverkningar? Svaren i undersökningen varierade mellan lärare, rektor och skolhälsovård och någon hade skrivit föräldrarna. För mig är det självklart att det är föräldrarna som är ytterst ansvariga - inte skolan. Se´n måste vi självklart få hjälp och stöd genom skolan/samhället men vårt föräldraansvar måste väl alltid gå först? Ibland tycker jag, oavsett frågeställning, att man säger att det är samhället som inte tagit ansvar. Men i första hand så är väl jag som förälder ansvarig? Se´n kan jag be om hjälp och stöd men jag kan aldrig avsäga mig mitt ansvar.
I kväll så ska vi till Almedalen (eller "pratparken" som Axel kallar den) och lyssna på Jan Björklunds tal. Idag är det mulet och endast 16 grader så vi har tagit en sväng "hem" till lägenheten för att klä på oss ordentligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar