lördag 5 september 2015

Vad kan du göra?

Jag tror inte att någon av oss är oberörda av rapporteringen kring alla människor som är på flykt. Denna vecka känns det som om det har blivit ett annat debattklimat kring detta och det välkomnar jag. Många av oss reflekterar över hur bra vi har det ( ja, jag vet att många även i Sverige har det kämpigt men jämfört med de som flytt så har vi det väldigt bra) och hur tacksamma vi är för att vi lever i ett land utan krig och förföljelse. Många vill göra en insats men vet inte hur. Själv är jag tillförordnad vårdnadshavare  för ett ensamkommande flyktingbarn. Alla barn ( under 18 år) som kommer själva har rätt till en god man som hjälper dem genom asylprocessen. När de får uppehållstillstånd så ska de ha en tillförordnad vårdnadshavare som tillgodoser deras behov. Oftast så bor de på ett boende för ensamkommande där de får den dagliga omvårdnaden men god mannen/vårdnadshavaren är med i alla beslut som gäller barnet.
Detta är ett uppdrag som imellanåt är tufft men samtidigt så ger det så oerhört mycket tillbaka. Jag har under denna tid fått en helt annan insyn i hur tillvaron kan vara i dessa länder som de kommer ifrån och jag har fått mängder av kunskap. Om du vill göra något konkret så tycker jag absolut att du ska kontakta överförmyndaren i din kommun och tala om att du är beredd att göra en liten insats. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
I morgon åker jag till Turkiet tillsammans med Socialförsäkringsutskottet ( migrationsfrågorna ligger  i vårt utskott) för att titta på flyktingarnas situation där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar